Skip to main content

Xã Tri Phương tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy

          Trong thời gian qua, công tác Phòng cháy chữa cháy được xã Tri Phương xem là một trong những công tác quan trọng, để bảo vệ tài sản và tính mạng của con người, xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn địa phương.

Xã Tri Phương là xã vùng I, nằm ở phía Đông Bắc huyện Tràng Định, cách trung tâm huyện 09 km, phía đông giáp xã Đội Cấn, phía tây giáp xã Chí Minh và xã Đức Xuân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, phía nam giáp với xã Đại Đồng và xã Chi Lăng, phía bắc giáp xã Quốc Khánh; tổng diện tích đất tự nhiên 4.614,33 ha; thành phần dân tộc gồm Tày, Nùng, Dao, Kinh … sống xen kẽ với tổng số 1.330 hộ 5.835 nhân khẩu. Thời gian qua cùng với sự phát triển chung của toàn huyện, xã Tri Phương đã có những bước phát triển về mọi mặt, quốc phòng được đảm bảo, an ninh trật tự (ANTT) tiếp tục được giữ vững, ổn định; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

            Để ngăn chặn những nguy cơ có thể xảy ra, UBND xã Tri Phương luôn xác định phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, việc huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác PCCC là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay.

          Thực hiện Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 và Nghị Định 136/2020,  Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Công an xã là lực lượng nòng cốt đã chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành và các cụm dân cư tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC. Như các kế hoạch số: 55/KH-UBND, ngày 30/12/2022 về Đảm bản an toàn PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong mùa hanh khô, tết nguyên đán quý mão 2023, Kế hoạch số 69 /KH-UBND, ngày 14/8/2023 về kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC trong thời tiêt khắc nghiệt hiện nay.

Hiện nay trên địa bàn xã, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (viết gọn là Nghị định số 136/2020NĐ-CP) là 04 cơ sở.

hhh

UBND xã hỗ trợ 18 bình chữa cháy cho Nhà văn hóa của 9/9 thôn,

bản trên địa bàn xã

Xác định phòng cháy là quan trọng hàng đầu, thực hiện phương châm 4 tại chỗ “Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được giải quyết và thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ”. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng lực lượng quần chúng tham gia vào công tác PCCC từ cơ sở có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác PCCC tại xã Tri Phương. Theo đó, lực lượng Công an xã đã tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC. Từ tuyên truyền miệng trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền qua Đài truyền thanh thôn, xã, bằng tờ rơi, khẩu hiệu, băng zôn … đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức đến hành động của người dân nâng cao kiến thức về PCCC. Cụ thể như sau:

- Đã kiện toàn lại 09/09 Đội dân phòng với tổng số đội viên là 90 người.

- Công tác phân loại Đội dân phòng: Loại tốt: 0; Loại khá: 8; Loại trung bình: 01; Loại yếu: 0.

- Tuyên truyền công tác PCCC và CNCH cho các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh Tính đến ngày 24/9/2023 đã tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn được 1288 lượt nghe.

- Tuyền truyền công tác PCCC và CNCH trên hệ thống loa truyền thanh công cộng tại các thôn vào 02 khung giờ cố định từ 11h20-11h30, 16h20-16h30 vào các ngày trong tuần.

- Công an xã phối hợp cùng đội quản lý hành chính Công an huyện tổ chức 01 buổi tuyên truyền trong buổi họp phụ huynh tại trường mầm non Tri Phương.

- Công tác Kiểm tra PCCC và CNCH đối với các hộ gia đình, đề nghị thực hiện  các giải pháp an toàn về PCCC; kiểm tra 06 lượt nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và đưa ra 18 kiến nghị.

Đối với Tình hình cháy, nổ và Công tác cứu nạn cứu hộ trên địa bàn(Từ ngày 03/01/2023 đến 12/3/2023, trên địa bàn xã Tri Phương không có vụ việc xảy ra).

            Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn xã trong thời gian tới, UBND xã Tri Phương xác định 07 giải pháp trọng tâm sau:

          Một là, Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh… phải xem nhiệm vụ PCCC là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quy định về PCCC.

          Hai là, Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng chất phong trào toàn dân tham gia PCCC, triển khai phù hợp các mô hình như “ Tổ liên gia an toàn PCCC”, đưa phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC trở thành phong trào thế trận toàn dân, góp phần bảo vệ tốt tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân, qua đó đảm bảo tình hình TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

          Ba là, Thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn PCCC; Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, chú trọng các đối tượng là  học sinh, các hộ gia đình … để công tác PCCC đi vào từng công việc, sinh hoạt hàng ngày của người dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, góp phần làm giảm số vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

          Bốn là, Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, phát huy thế mạnh Đội dân phòng…

        Năm là, Từng cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, từng hộ dân phải chủ động công tác PCCC, xác định rõ nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra và có phương án PCCC cụ thể. Trên cơ sở phương án PCCC đã xây dựng, định kỳ tập luyện, diễn tập rút kinh nghiệm bổ sung kịp thời những hạn chế trong phương án, kế hoạch đã xác định.

          Sáu là, Đầu tư cơ sở vật chất phát động nhân dân tự trang bị các phương tiện PCCC phục vụ cho công tác PCCC phù hợp với từng địa bàn, nhất là những nơi lực lượng Cảnh sát PCCC khó tiếp cận…kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, giáo dục với tăng cường và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo Luật PCCC đã ban hành.

Có thể khẳng định rằng, với nhiều nỗ lực, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn xã Tri Phương đã, đang từng bước được nâng cao về hiệu quả. Công tác này cũng nhận được sự quan tâm của các tầng lớp trong xã hội vì phần lớn cơ sở kinh doanh, cùng người dân đã xác định được quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thực hiện công tác PCCC&CNCH.

 

Tin và hình ảnh: Nguyễn Tấm(UBND xã Tri Phương)

About