Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Nông Văn Toản

CT UBMTTQVN xã

0388.647.045

 

2

Ông Bế Văn Đạo

CT Hội Nông dân xã

0977.990.496

 

3

Bà La Thị Hiệp

CT Hội LHPN xã

0374.617.910

 

4

Ông Hà Văn Tùng

BT Đoàn Thanh niên xã

0333.920.922

 

5

Ông Hoàng Ngọc Dư

CT Hội Cựu chiến binh xã

0386.495.482

 

About