Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Ma Minh Tranh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

0384.210.829

 

2

Ông Đinh Văn Ninh

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

0978.699.563

 

3

Bà Mã Thị Hương

PCT HĐND xã

0364.586.480

 

About