Skip to main content

Đại hội Khuyến học xã Tri Phương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 25/8, Hội khuyến học xã Tri Phương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội lần này tập trung đánh giá công tác khuyến học trong nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Công Doanh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tràng Định; đại diện lãnh đạo Đảng ủy; UBND, HDND, các ban, ngành đoàn thể xã, cùng 25 đại biểu chính thức tham dự.

dg

Đ/c Hoàng Văn Tùng- Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học đọc báo cáo tổng kết

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội khuyến học xã Tri Phương không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội và nâng cao hiệu lực hoạt động. Từ đầu nhiệm kỳ có 24 chi hội và 01 ban khuyến học cơ quan, 03 chi hội trường học, đến tháng 1/2019 còn 9 chi hội giảm 15 chi hội, do sáp nhập thôn. Đến nay toàn xã có tổng số 9 chi hội với 1.323 Hội viên và 01 ban khuyến học với 19 Hội viên, trong đó chi hội khuyến học thôn có 9/9 đạt 100% với số hội viên là 1.323  người, chi hội trường học có 4/4 đơn vị đạt 100% với 125 hội viên, Ban khuyến học có 1/1 đơn vị đạt 100% với 19 hội viên.

da

Đ/c Ma Minh Tranh- Bí Thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Hội Khuyến học xã tham mưu với UBND xã tuyên truyền vận động thu quỹ , hàng năm Hội khuyến học phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các trường học trên địa bàn và các chi hội khuyến học thôn vận động nhân dân, công nhân viên chức người lao động, hội viên, đoàn viên hưởng ứng ủng hộ quỹ khuyến học của xã vào nhân dịp kỷ niệm “Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10” và tại Lễ phát động “ Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời” hàng năm, từ na,ư 2017 đến nay đã tuyên truyền, vận động được với tổng số tiền quỹ 166.150.000đ, góp phần động viên, khen thưởng các em học sinh khá, giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi. Đặc biệt là tạo nguồn quỹ để trao học bổng, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa vượt khó trong học tập.

          Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Tri Phương tiếp tục củng số phát triển tổ chức hội, xây dựng các cấp hội vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện. Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân đưa phong trào khuyến học phát triển thành phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn.

gh

Tại Đại hội Đ/c Nguyễn Công Doanh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã phát biểu ý kiến, đồng chí ghi nhận những kết quả thành tích mà Hội Khuyến học xã Tri Phương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học; nhấn mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ phương hướng, biện pháp của hội Khuyến học xã 5 năm tới và mong muốn với sự nhiệt tình, trách nhiệm của BCH Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ đạt được kết quả cao hơn nữa trong công tác Khuyến học khuyến tài.

ẻ

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Đại Hội đã bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V. Ông Hoàng Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2023-2028.

dg

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

 Tại Đại hội có 03 tập thể, được tôn vinh, khen thưởng Đã có thành tích trong 10 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng(khóa XI) về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn xã Tri Phương. Tặng giấy khen cho 02 dòng họ và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ 2018 2023.

Trên cơ sở kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, các cấp hội khuyến học trong huyện tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng quê hương Tri Phương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

UBND xã Tri Phương/Nguyễn Thị Tấm

About