Skip to main content
Trích yếu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Số hiệu văn bản
Số: 34/KH-UBND
Ngày ban hành
22-02-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About