Skip to main content
Trích yếu Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tri Phương năm 2024
Số hiệu văn bản
Số: 30 /KH-UBND
Ngày ban hành
19-02-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About